Paletitzadors

Ensacat & paletització

Paletitzadors cartesians

Els paletitzadors cartesians són solucions senzilles i robustes que es poden amortitzar ràpidament gràcies al seu disseny optimitzat. Són especialment aptes per a aplicacions de final de línia amb un volum de producció entre baix i mitjà. A més, el seu disseny modular permet configuracions compactes i adaptades als espais reduïts.

Els paletitzadors cartesians BROLLA es poden configurar com a solucions totalment automàtiques amb dispensador de palets, estació de paletització i moviment de palets amb camins de rodets, o bé en format per una solució semiautomàtica, amb una configuració de palet al terra i intervenció humana en el procés d’entrar i treure el palet.

Característiques i avantatges

  • Dimensions reduïdes
  • Gran capacitat d’adaptació
  • Soroll i residus mínims
  • Baix cost de manteniment
  • Ocupació reduïda de l’espai de paletització
  • Velocitat de producció: fins a 6 cicles/min
  • Bona estabilitat dels palets

Innovative state-of-the-art solutions