Paletitzadors

Ensacat & paletització

Paletitzadors per capes

El paletitzador per capes és un sistema totalment automàtic que permet apilar productes a un ritme àgil. Disposa de diversos elements per orientar els productes i formar la capa de paletització. Amb el compactador de capes s’aconsegueix una gran estabilitat dels palets.

El tauler de control de la màquina permet ajustar tots els paràmetres d’una manera senzilla i intuïtiva, així com adaptar el programa de paletització

Característiques i avantatges

  • Capacitat de treballar amb una velocitat de producció elevada
  • Compactació lateral i vertical de cada capa del palet
  • Diverses configuracions per adaptar-lo a espais diferents
  • Alçària de paletització fins a 2.700 mm
  • Dissenyats per a un manteniment senzill
  • Canvi ràpid de la programació de paletització
  • Estabilitat dels palets garantida

Innovative state-of-the-art solutions