Gestió de palets

Càrregues i descàrregues automatitzades

Les línies i els magatzems de producció normalment necessiten carregar i descarregar palets dels camions d’una manera automatitzada.

BROLLA fabrica sistemes que classifiquen els palets per carregar-los automàticament al camió, tant si és en files de palets de tres entrades com en palets de doble cara. Per tal d’aconseguir-ho, fem servir compactadors de palets i controls de gàlib.

Per al procés de descàrrega, BROLLA ha desenvolupat un sistema àgil que permet descarregar un tràiler en tres minuts i separar els palets en unitats en 10 minuts.

Característiques i avantatges

  • Capacitat per manipular fins a 200 palets/h
  • Control de gruix de la càrrega
  • Possibilitat de treballar amb lots europeus i americans en un mateix camió
  • Descàrrega d’un tràiler en 3 minuts
  • Separació de palets en 10 minuts

Innovative state-of-the-art solutions